Cała treść

Zakończyły się wysłuchania publiczne nt. barier rozwoju elektromobilności

Na przełomie października i listopada br. pracownicy Ministerstwa Energii – w ramach wysłuchań publicznych – spotykali się z zainteresowanymi tematem barier rozwoju elektromobilności. Każdy uczestnik mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. Wnioski z rozmów zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowaniu ustawy o elektromobilności.
W wysłuchaniach – 28 października oraz 7 i 10 listopada 2016 r. – udział wzięło blisko 30 instytucji, firm i przedsiębiorców. Spotkania zorganizowano ze względu na duże zainteresowanie pracami nad ustawą o elektromobilności. Każdy zarejestrowany uczestnik miał 20 minut na prezentację postulatów o których potem mógł podyskutować z ekspertami z ME.
Wśród największych barier rozwoju elektromobilności  uczestnicy spotkań wymieniali te już zidentyfikowane w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności, tj.

  • wymóg uzyskania pozwolenia na budowę stacji ładowania,
  • utrudniony dostęp do rozproszonego finansowania publicznego,
  • niską świadomość w zakresie elektromobilności,
  • stan sieci OSD, czy długi czas przyłączeń infrastruktury ładowania do sieci, wynoszący nawet kilkanaście miesięcy.

Wskazali również szereg zagadnień, które wymagają dodatkowej analizy w kontekście prac nad ustawą o elektromobilności np. potrzebę oznakowania pojazdów elektrycznych, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację.

  • Wysłuchania publiczne pokazały, że Polska ma potencjał do zbudowania przemysłu wokół tworzącego się rynku elektromobilności. Potencjał ten dotyczy:
  • produkcji podzespołów na potrzeby pojazdów elektrycznych,
  • samych pojazdów,
  • infrastruktury ładowania
  • rozwiązań informatycznych, służących komunikacji stacji ładowania z pojazdami.

Biorący udział w spotkaniach przedstawiciele firmy z zagranicy, podkreślali kompleksowość podejścia zaprezentowanego w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności i oceniali, że Polska jest perspektywicznym rynkiem  dla przedsiębiorstw które chcą  inwestować w elektromobilność.
Szczegółowy raport z wysłuchań zostanie opublikowany na stronach ME w przyszłym tygodniu. W listopadzie zakończyły się także konsultacje Planu Rozwoju Elektromobilności. Ustawa o elektromobilności ma być gotowa do końca 2016 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Energii)