Cała treść

Międzynarodowa współpraca GDDKiA. Porozumienie z Korea Expressway Corporation

Podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Korea Expressway Corporation – koreańską spółką publiczną rządu Korei, odpowiedzialną za budowę i eksploatację sieci dróg ekspresowych oraz pobór opłat drogowych w Korei. Porozumienie dotyczy promowania wiedzy technicznej i instytucjonalnej w zakresie dróg poprzez współpracę GDDKiA i KEC.
Współpraca będzie dotyczyła budowy, utrzymania, a także obsługi i rozwoju w zakresie infrastruktury drogowej i transportu. Zakres współpracy obejmuje również kwestie zarządzania ruchem drogowym oraz wymianę wiedzy technicznej i instytucjonalnej.
Porozumienie podpisał Pan Jacek Bojarowicz – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan Min JEONG – Dyrektor Generalny Korea Expressway Corporation. W spotkaniu brali udział: Pan Seung Ho LEE – Wiceminister Ziemi, Infrastruktury i Transportu Republiki Korei, Pan Jerzy Szmit – Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za drogi, transport drogowy i transport lotniczy, Zastępca Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Pan Andrzej Maciejewski oraz przedstawiciele MIiB, GDDKiA i delegacji koreańskiej.

 
(Źródło: GDDKiA)