Cała treść

Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w konferencji pt. „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych”, która odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w godz. 09.00 – 17.00 w Hotelu Golden Tulip, w Warszawie, ul. Towarowa 2.
Celem konferencji jest zapoznanie środowiska beneficjentów i wykonawców analiz ruchowych i finansowo-ekonomicznych projektów transportowych z zasadami prowadzenia tych analiz wg wymogów KE i nowoczesną wykładnią ekonomiczną, w dziedzinach jak dotychczas nie objętych treścią podręczników AKK. Celem konferencji jest również zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich i eksperckich prowadzących analizy projektów transportowych w Polsce, umożliwienie im wzajemnej wymiany doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami CUPT w zakresie problemów metodycznych występujących w analizach ekonomicznych projektów transportowych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

 
(Źródło: CUPT)