Cała treść

Ogłoszono nabór wniosków w konkursie dla działania 3.2 PO IiŚ – transport intermodalny

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 29 września 2017 r.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się tutaj.

 
(Źródło: CUPT)