Cała treść

Wielkopolskie inwestycje w obszarze transportu miejskiego z unijnym dofinansowaniem

1 grudnia br.  Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał dwie pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.
Łączna kwota zakontraktowanych środków z Gminą Miejską Wągrowiec oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Komorniki Spółka z o.o. wynosi 24 971 313 zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 18 385 275 zł.
Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego. Zakres projektów obejmuje szereg komplementarnych działań, które przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Gmina Miejska Wągrowiec zakupi m.in. 4 nowe, niskoemisyjne autobusy oraz przeprowadzi prace budowlane w zakresie infrastruktury drogowej, parkingowej, rowerowej i pieszej. W ramach projektu na terenie Wągrowca powstanie funkcjonalne Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, umożliwiające mieszkańcom dogodną zmianę środka transportu.
Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolą z kolei Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. m.in. na zakup 8 niskoemisyjnych autobusów, budowę dwóch węzłów przesiadkowych oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Flotą i Systemu Informacji Pasażerskiej.
Rezultatem zaplanowanych w projektach działań jest wdrożenie europejskich standardów emisji spalin oraz zmniejszenie oddziaływania systemu transportu na środowisko naturalne. W ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 140 mln zł.
Wielkopolska należy do grona trzech polskich regionów, które najsprawniej wydatkują środki unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020. Potwierdza to poziom kontraktacji umów z beneficjentami, który wynosi przeszło 21%. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, ogłosił 99 naborów na przeszło 5,5 mld zł środków z UE i podpisał 733 umowy z beneficjentami.
Prezentacje projektów Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Spółka z o.o. znajdziecie Państwo w załącznikach.

 
(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)