Cała treść

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) w Brukseli

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Brukseli  odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). W spotkaniu uczestniczyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
W toku obrad Rada UE uzgodniła wspólne stanowisko (tzw. podejście ogólne) w sprawie rewizji zasad bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i zmienionego mandatu EASA. Projekt rozporządzenia zawiera pierwsze w historii UE regulacje w zakresie bezpiecznego funkcjonowania cywilnych statków bezzałogowych w europejskiej przestrzeni powietrznej.
Europejska komisarz ds. transportu i mobilności Violeta Bulc podziękowała Polsce za organizację konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, w której brała udział wraz z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem.
Przed Radą TTE Justyna Skrzydło poprowadziła spotkanie koordynacyjne państw like-minded (o zbieżnym stanowisku w danej sprawie) na temat inicjatyw drogowych.
Wiceminister spotkała się z ministrem transportu Wielkiej Brytanii, Chrisem Graylingiem, z którym rozmawiała nt. współpracy w zakresie wspólnego biletu oraz kwestii socjalnych w transporcie.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)