Cała treść

Już można przesyłać zgłoszenia abstraktów na PKITS 2017!

Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych do 27 stycznia 2017 roku  będzie przyjmowała zgłoszenia wystąpień do kolejnej edycji kongresu. 
Zgłaszane prelekcje i prezentacje powinny uwzględniać tegoroczną tematykę kongresu, tj.:

  • Systemy zarządzania ruchem drogowym:Ocena wdrożeń, Detekcja ruchu, Informacja o warunkach ruchu, Priorytety dla transportu publicznego, Naprowadzanie na wolne, publicznie dostępne miejsca parkingowe, w tym przykrawężnikowe;
  • Integracja systemów miejskich i krajowych;
  • Równoważenie mobilności;
  • Transport publiczny:Zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym, Systemy informacji dla podróżnych, Systemy współkorzystania (carsharing, ridesharing), ITS a konkurencyjność transportu publicznego;
  • Pobór opłat za korzystanie z dróg i z transportu publicznego:Pobór opłat za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi, mostami i tunelami, Pobór opłat za wjazd do centrum miasta, Wspólny bilet kolej& miejski transport publiczny, Smart ticketing – nowoczesne systemy biletowe, Mobility as a Service (MaaS);
  • Pojazdy autonomiczne i systemy V2X;
  • Telematyka kolejowa;
  • Prawo i finanse: Prawo zamówień publicznych w obszarze ITS, Nowe źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS, Partnerstwo Publiczno Prywatne, Normy i standardy w dziedzinie ITS.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)