Cała treść

Politechnika Krakowska oficjalnym partnerem europejskiego projektu U-MOB

Politechnika Krakowska została oficjalnym partnerem europejskiego projektu U-MOB. Realizacją projektu na PK zajmują się pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej), pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK.
Priorytetowym celem U-MOB jest stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności.
Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej.
Projekt U-MOB jest współfinansowany przez program Komisji Europejskiej „Life”.

 
(Źródło: Politechnika Krakowska)