Cała treść

Program Elektromobilności – zaproszenie miast i gmin do współpracy

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju, pod auspicjami Związku Miast Polskich, zachęcają władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności.
Ministerstwo zaprasza Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin, którzy deklarują chęć zaangażowania się oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej do podpisania listu intencyjnego.
Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.
Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.
Uroczyste podpisanie listów intencyjnych nastąpi podczas konferencji planowanej na styczeń 2017 r.
Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)