Cała treść

Kraków stara się o środki na studium wykonalności dla metra

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał wniosek dotyczący zgłoszenia projektu pn. Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie do sfinansowania w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
– Budowa metra w Krakowie to projekt, który musi być bardzo dobrze przemyślany. Dlatego – pamiętając o woli mieszkańców wyrażonej w referendum z 2014 roku – chcemy dysponować wszelkimi możliwymi analizami dotyczącymi takiego rozwiązania – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
W tym celu, w poniedziałek, 12 grudnia władze Krakowa złożyły wniosek o dofinansowanie projektu pn. Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie w ramach unijnego Instrumentu „Łącząc Europę”. Urząd Miasta Krakowa już wcześniej korespondował w tej sprawie z Departamentem Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju, który wstępnie ocenił, że krakowski projekt wpisuje się w cel szczegółowy priorytetu 3.3.4 z Wieloletniego Programu Prac (MACP) CEF Transport 2016.
Zakres projektu obejmuje opracowanie studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie w oparciu o wskazany w „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra” wariant „MetroMetrobus”. Wskazuje on na konieczność budowy systemu komunikacji podziemnej w ścisłym centrum miasta. Zakłada przebieg bezkolizyjnej linii szybkiego transportu szynowego na trasie Wschód-Zachód o długości około 15 km (łączącej dzielnice Bronowice i Nowa Huta z centrum miasta).
Wybór tego wariantu został dokonany na podstawie wyników „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”, którego głównym celem było odwrócenie negatywnego trendu wzrostu udziału podróży samochodowych oraz zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej. W ramach opracowania dokonano między innymi analiz społeczno-gospodarczych, ruchowych, ekonomicznych, finansowych, wrażliwości, realizacyjnych, wpływu na środowisko. W toku prac przeanalizowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których do dalszej realizacji zarekomendowano wariant IV.3 „MetroMetrobus”. Ponadto, jako dalsze działania, autorzy opracowania wskazali wykonanie koncepcji i studiów wykonalności dla I etapu metra (tunelu pod Starym Miastem) i jego etapowego podłączenia do systemu tramwajowego.
Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2017-2019, a szacunkowy koszt to 10 milionów złotych.
„Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)