Cała treść

Potrzebna głębsza współpraca państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w obszarze infrastruktury

13 grudnia 2016 r. w Sarajewie odbył się Szczyt Premierów Państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Polski rząd był na szycie reprezentowany przez ministra Andrzeja Adamczyka. Spotkanie zwieńczyło prezydencję Bośni i Hercegowiny w IŚE.  Jego gospodarzem był premier Denis Zvizdić.
– Współpraca w realizacji projektów infrastruktury transportowej na obszarze państw IŚE wymaga zdecydowanego wzmocnienia. Polepszenie jakości połączeń transportowych na osi Północ-Południe będzie impulsem do rozwoju gospodarczego naszego regionu – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Podkreślił, że budowa trasy Via Carpatia jest dla Polski priorytetem, który wzmocni więzy gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej.
Minister Adamczyk wziął udział w sesji plenarnej szefów państw IEŚ. W wydarzeniu uczestniczyła także wiceminister Justyna Skrzydło. Tematem rozmów były połączenia transportowe państw Inicjatywy oraz integracja w dobie kryzysu migracyjnego w Europie. Andrzej Adamczyk podkreślił potrzebę rozwijania projektów regionalnych, m.in. w obszarze infrastruktury, jako ważnej części procesu integracji IŚE.
Na marginesie Szczytu minister i wiceminister spotkali się z wicepremierami Czarnogóry i Serbii – Milutinem Simovićem (ministrem rolnictwa) oraz Zoraną Mihajlovic (ministrem transportu i infrastruktury). Rozmawiano o współpracy gospodarczej i transportowej oraz rozwoju szlaku Via Carpatia. Serbia wyraziła poparcie dla realizacji tego projektu.
Inicjatywa Środkowoeuropejska jest zinstytucjonalizowaną formą współpracy subregionalnej 18 państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej, zainicjowaną w 1989 r. Podczas Szczytu Bośnia i Hercegowina przekazała prezydencję w IŚE Białorusi.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)