Cała treść

Pierwsze usługi Galileo

15 grudnia 2016 r. Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo zaczął oferować pierwsze usługi na rzecz władz publicznych, przedsiębiorstw i obywateli. Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS), który podobnie jak amerykański system GPS dostarcza sygnałów radiowych na potrzeby ustalenia pozycji, nawigacji i pomiaru czasu. Po zakończeniu prac Galileo będzie oferował pięć rodzajów usług: usługę powszechnie dostępną, usługę publiczną o regulowanym dostępie, usługę komercyjną i usługę poszukiwawczo-ratowniczą, a także zapewni informacje na potrzeby monitorowania integralności danych.
– Uruchomienie pierwszych usług systemu Galileo jest dla Europy ważnym osiągnięciem i pierwszym przejawem realizacji naszej najnowszej strategii kosmicznej. Jest wynikiem zespolonych wysiłków na rzecz zaprojektowania i zbudowania najprecyzyjniejszego na świecie systemu nawigacji satelitarnej. System dowodzi doskonałości technologicznej Europy, wysokiego poziomu know-how, którym dysponuje, oraz jej determinacji, aby świadczyć najwyższej jakości usługi satelitarne oraz oferować możliwości ich wykorzystywania. Żadne państwo europejskie nie zdołałoby dokonać tego w pojedynkę – mówi komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska

Czym są pierwsze usługi Galileo?

System Galileo jest w trakcie rozmieszczania, co oznacza, że trwa rozbudowa infrastruktury satelitarnej i naziemnej. Inicjacja usług początkowych oznacza przejście z systemu na etapie rozmieszczania i prób do fazy operacyjnej. Funkcjonowanie usług początkowych umożliwi wszystkim wytwarzanym na skalę masową urządzeniom, które zawierają chipsety dostosowane do potrzeb systemu Galileo, takim jak smartfony i samochodowe urządzenia nawigacyjne, wykorzystywanie sygnałów Galileo do ustalania pozycji, nawigacji i ustalania czasu.
Pierwsze usługi Galileo są wstępnym krokiem w kierunku pełnej zdolności operacyjnej. Rozmieszczanie systemu Galileo będzie kontynuowane poprzez wystrzeliwanie kolejnych satelitów powiększających ich konstelację, co stopniowo doprowadzi do poprawy wydajności systemu i jego dostępności na całym świecie. Oczekuje się, że konstelacja zostanie ukończona do 2020 r.
Pierwszymi usługami oferowanymi przez Galileo będą: usługa powszechnie dostępna, usługa publiczna o regulowanym dostępie i usługa poszukiwawczo-ratownicza.
Ogłaszając pierwsze usługi Galileo, Unia Europejska deklaruje gotowość do użytkowania satelitów Galileo oraz infrastruktury naziemnej. Warunki świadczenia pierwszych usług Galileo, w tym ich oczekiwane wyniki (dokładność itp.) oraz dostępność, zostały opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Centrum Usług

Jakie korzyści wynikają z pierwszych usług Galileo dla użytkowników końcowych?

Pierwsze usługi Galileo są w pełni interoperacyjne z GPS i ich połączone stosowanie przyniesie użytkownikom wiele korzyści. Współdziałanie satelitów Galileo z GPS zwiększy ogólną dostępność satelitów, dzięki czemu określanie pozycji stanie się dokładniejsze i bardziej wiarygodne. Uzyskana w ten sposób zwiększona dokładność ustalania pozycji będzie szczególnie korzystna dla nawigacji w miastach, gdzie sygnały satelitarne są często blokowane przez wysokie budynki.
Także dokładne ustalanie czasu przyczyni się do zwiększenia odporności synchronizacji transakcji bankowych oraz finansowych, sieci telekomunikacyjnych i dystrybucji energii, co będzie sprzyjać ich wydajniejszemu funkcjonowaniu. To zadanie bywa często pomijane, mimo jego istotnego znaczenia.
Wreszcie Galileo pomoże ratować życie. Usługa poszukiwawczo-ratownicza Galileo ograniczy czas potrzebny do wykrycia nadajników ratunkowych z nawet trzech godzin do zaledwie dziesięciu minut. Ponieważ zwiększy się też dokładność lokalizowania nadajników alarmowych, będzie można szybciej uratować rozbitków na morzu lub ludzi zagubionych w górach.

Jakie urządzenia dostosowane do współpracy z systemem Galileo można znaleźć na rynku?

Rynek jest gotowy na Galileo. W 2010 r. jedynie trzech producentów wytwarzało chipsety gotowe do współpracy z systemem Galileo. Obecnie 17 przedsiębiorstw, które reprezentują ponad 95 proc. światowych dostaw w tym zakresie, wytwarza układy scalone gotowe do współpracy z systemem Galileo.
Od kwietnia 2018 r. wszystkie nowe homologowane pojazdy sprzedawane w Europie będą przystosowane do korzystania z systemu Galileo. Jest to element zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie paneuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”. Dostosowane do współpracy z systemem Galileo urządzenia nawigacyjne dla samochodów pojawią się też na rynku w 2017 r.
Wykaz chipsetów i smartfonów aktualnie dostosowanych do współpracy z Galileo można znaleźć na stronie www.usegalileo.eu. Narzędzie to będzie uaktualniane w miarę zwiększania się wykazu.
Pierwsze usługi Galileo będą nieodpłatne i takie pozostaną nawet po osiągnięciu przez system pełnej operacyjności.
Podmiotem ostatecznie odpowiedzialnym za program Galileo jest Komisja Europejska, ale to Agencja Europejskiego GNSS (GSA) ma za zadanie zapewnienie pierwszych usług. W ramach delegowania ze strony Komisji Europejskiej Europejska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za rozmieszczenie systemu i zapewnianie wsparcia technicznego dla zadań operacyjnych.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)