Cała treść

Ponad 710 mln zł na polski transport

20 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowy o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla pięciu różnych projektów infrastrukturalnych, których wspólnym mianownikiem jest – transport. Wybrane inwestycje otrzymają łącznie ponad 710 mln zł unijnego dofinansowania.
W wydarzeniu zorganizowanym przez CUPT udział wzięli m.in. wiceministrowie Witold Słowik i Andrzej Bittel.
Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się tutaj.

 
(Źródło: CUPT)