Cała treść

Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

21 grudnia 2016 r. obraduje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD). Najważniejszymi tematami spotkania są analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie od stycznia do listopada 2016 r. i podsumowanie działań sekretariatu KRBRD zrealizowanych w tym roku. KRBRD rozmawia również o planach organizacyjnych  na przyszły rok.
W skład Rady wchodzą: przewodniczący Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), zastępca przewodniczącego Jarosław Zieliński (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji), zastępca przewodniczącego Justyna Skrzydło (wiceminister infrastruktury i budownictwa), sekretarz Konrad Romik, przedstawiciele organów i instytucji o charakterze doradczym oraz innych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)