Cała treść

Pozostał jeszcze miesiąc na zgłoszenie abstraktów na PKITS 2017!

Do 27 stycznia 2017 roku można przesyłać zgłoszenia wystąpień podczas Jubileuszowego X POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych. Zgłaszane prelekcje i prezentacje powinny uwzględniać tegoroczną tematykę kongresu, tj.:

  • Systemy zarządzania ruchem drogowym;
  • Integracja systemów miejskich i krajowych;
  • Równoważenie mobilności;
  • Transport publiczny;
  • Pobór opłat za korzystanie z dróg i z transportu publicznego;
  • Pojazdy autonomiczne i systemy V2X;
  • Telematyka kolejowa;
  • Prawo i finanse.

Szczegółowe informacje dla autorów referatów znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)