Cała treść

Miasta ze wsparciem

Do połowy kwietnia przyszłego roku europejskie miasta mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych działań miejskich. Szanse na wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają projekty do 50 mln euro. – Zapewnimy miastom środki, aby mogły one swoje pomysły na konkretne praktyki, które potem będą wykorzystywane na poziomie UE – mówi komisarz Corina Crețu.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: – Dzięki tej inicjatywie zapewnimy miastom środki, aby mogły one przełożyć swoje pomysły na konkretne praktyki, które następnie będą wykorzystywane na poziomie UE. Wiemy, że to same miasta zaproponują rozwiązania najbardziej palących problemów, między innymi bezrobocia, wykluczenia społecznego i zmiany klimatu. Nasz program ma wzmacniać ośrodki miejskie i umożliwić im wyrażenie swojej opinii.
W ramach nowego zaproszenia o budżecie 50 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyłonione zostaną najbardziej innowacyjne projekty w trzech kategoriach, zgodnie z priorytetami programu UE dla miast, tj.: integracja migrantów, mobilność w mieście oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Zaproszenie będzie otwarte od dzisiaj do połowy kwietnia 2017 r.

 
(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)