Cała treść

Seminarium „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”

W dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku odbędzie się seminarium pn. „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku. Partnerem głównym został wykonawca firma: Siemens. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl.
Udział przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) w wydarzeniu jest bezpłatny.
Celem seminarium jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego przez Miasto Białystok, jego funkcjonalności oraz sposobu pracy. ITS funkcjonuje od ponad roku. Realizuje swoje cele w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy: kierowców, pasażerów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego zakresu merytorycznego.
Planowana tematyka seminarium będzie obejmować ogólną prezentację miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposób wykorzystywania systemu przez pracowników Centrum Zarządzania Ruchem. Prelegentami będą przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Białegostoku i Miejskiego Zarządu Dróg w Białymstoku), wybrani wykonawcy i podwykonawcy. Drugiego dnia (prawdopodobnie z podziałem na grupy) będzie możliwość zwiedzania Centrum Zarządzania Ruchem w Białymstoku.
Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.
Szczegółowe informacje na temat seminarium znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)