Cała treść

Plan Transportowy Wrocławia

Wrocławscy Radni na ostatniej sesji przyjęli Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022. Wskazuje on kierunki działań oraz inwestycje.
Plan Transportowy nie jest co prawda projektem technicznym planowanych modernizacji ale wskazuje na kierunki działań prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania transportu publicznego, bazując na wariantach rozwoju sieci układu drogowo. Dopasowanie oferty przewozowej do oczekiwań pasażerów pozwoli na racjonalne wykorzystywanie środków publicznych przeznaczanych na transport zbiorowy.
Do głównych działań organizacyjnych planu należą:

  • Uspokojenie ruchu w centrum wielkomiejskim, w tym uporządkowanie i ograniczenie parkowania, eliminacja przecinania tego obszaru w ruchu międzydzielnicowym samochodami,
  • Rozwój systemów informacyjnych dla zwiększenia popytu na usługi transportu zbiorowego,
  • Zintegrowane planowanie usług ze zbilansowaniem popytu na usługi przewozowe z pojemnością parkingową i stosowanym systemem opłat parkingowych oraz przepustowością układu drogowego i jego systemu sterowania ruchem,
  • Zintegrowany system taryfowy i dystrybucji biletów i innych sposobów opłat.

Realizowanie założeń planu przyczyni się na pewno do zwiększenia dostępności komunikacji miejskiej, poprawy punktualności, czy podniesienia standardów obsługi.

 
(Źródło: Urząd Miejski Wrocławia)