Cała treść

Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln EUR z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycznej

Miasta to ośrodki rozwoju i innowacji, ale równocześnie wiążą się z nimi poważne wyzwania, takie jak zanieczyszczenie powietrza i zatory komunikacyjne. Dzięki inwestycjom w ramach polityki spójności Komisja Europejska realizuje ogólnunijne cele niskoemisyjnej mobilności i poprawia jakość życia osób dojeżdżających do pracy.
Przyjęty wczoraj duży projekt w Warszawie dotyczy współfinansowania rozbudowy linii metra nr 2, która łączy wschodnią i zachodnią część miasta.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Zrównoważona mobilność miejska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w naszych miastach. Dzięki inwestycji w rozbudowę warszawskiego metra zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków, rezygnacji z samochodu i korzystania z dostępnego szybkiego i nowoczesnego systemu transportu publicznego.
Inwestycja o wartości 432 mln EUR posłuży sfinansowaniu budowy sześciu nowych stacji metra: „Trocka”, „Targówek”, „Szwedzka” na północno-wschodnim odcinku linii oraz „Księcia Janusza”, „Młynów” i „Płocka” na odcinku zachodnim. Sfinansowana zostanie również budowa terminalu technicznego, zakup 13 nowych pociągów, jak również prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy linii. Prace mają zostać zakończone do listopada 2019 r.

 
(Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce)