Cała treść

Rozmowy z przewoźnikami o elektronicznym systemie kontroli zezwoleń transportowych dla firm spoza UE

10 stycznia 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit wziął udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Posiedzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia. Tematem rozmów była m.in.  propozycja stworzenia elektronicznego systemu  kontroli wykorzystania polskich zezwoleń uprawniających do przewozów drogowych na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.
Wiceminister Jerzy Szmit spotkał się również z samorządowcami z województwa podlaskiego. Podczas spotkania omówione zostały plany inwestycji drogowych w tym regionie.
Wiceminister Jerzy Szmit wraz z p.o. głównym inspektorem transportu drogowego Alvinem Gajadhurem wzięli także udział w spotkaniu w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego na Podlasiu. Wiceminister podziękował inspektorom za skuteczne kontrole zezwoleń zagranicznych na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku. Zapewnił też, że ministerstwo chce, żeby ITD funkcjonowało w strukturach resortu infrastruktury i budownictwa.
– ITD jest służbą ważną i potrzebną na polskim rynku transportowym, dlatego zapewniam w imieniu swoim oraz ministra Andrzeja Adamczyka o dalszym wsparciu dla inspektorów oraz całej formacji – mówił wiceminister Jerzy Szmit.
Wiceminister zaapelował także do uczestników spotkania o dalsze, konsekwentne umacnianie pozytywnego wizerunku ITD.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)