Cała treść

Konsultacje w sprawie publicznego transportu zbiorowego

11 stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, powołanego z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa  Jerzy Szmit, obecni byli także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Tematem spotkania było omówienie stanowisk i opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przekazanych do resortu w wyniku ustaleń podjętych na poprzednim spotkaniu, które odbyło się 5 grudnia 2016 r. Każdy z członków Zespołu miał możliwość zapoznania się z poglądami i stanowiskiem pozostałych uczestników na temat projektowanych zmian ustawy. Przyjęta forma pracy Zespołu ma na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań prawnych w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce, m.in. w transporcie drogowym, kolejowym oraz w żegludze.
– Wsłuchujemy się w potrzeby sygnalizowane przez uczestników rynku. Zależy nam na stworzeniu takich rozwiązań w obszarze transportu zbiorowego, by były one jak najbardziej korzystne zarówno dla pasażerów oraz wykonawców przewozów, jak i dla ich organizatorów – podkreślił wiceminister Jerzy Szmit.
Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 2 lutego 2017 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)