Cała treść

Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku – relacja z seminarium

Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Hotelu Esperanto w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Urzędem Miasta w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białegostoku. Partnerem głównym został wykonawca firma: Siemens,  a partnerami merytorycznymi firmy: Bosch i Pixel.
Patronat medialny nad seminarium objął m.in.  www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn Autostrady.
Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ogólną prezentacją miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposobu wykorzystywania systemu przez pracowników Centrum Zarządzania Ruchem.
Celem seminarium było zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego przez Miasto Białystok, jego funkcjonalności oraz sposobu pracy.
Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – członek zarządu ITS POLSKA.
W imieniu Urzędu Miasta Białegostoku uczestników spotkania przywitał zastępca prezydenta miasta – Adam Poliński.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części seminarium rozpoczęła Bożena Zawadzka z Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku, która omówiła zakres i funkcjonalność działającego w mieście systemu.
Zbigniew Dziejma z Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku omówił z kolei efekty wprowadzenia i sposób wykorzystywania systemu ITS w Białymstoku, zaprezentował także wyniki oceny funkcjonowania systemu.
W dalszej części seminarium Robert Ziółkowski z Politechniki Białostockiej przedstawił wykorzystanie technologii ITS w zakresie efektywniejszego zarządzania prędkością i BRD.
Następnie Krzysztof Witoń  i Łukasz Borowski z firmy Siemens omówili system obszarowego sterowania Ruchem w Białymstoku oraz przyszłość rozbudowy systemów ITS w zakresie komunikacji car to X i autonomicznych pojazdów.
Partnerzy seminarium firma Pixel zaprezentowała system centralnych priorytetów w Białostockiej Komunikacji Miejskiej, natomiast firma Bosch przedstawiła najnowsze technologie wykorzystywane w systemach ITS.
Serię wystąpień zakończyły prezentacje Piotra Krukowskiego z ITS POLSKA na temat przyszłości systemów zarządzania parkowaniem oraz Krzysztofa Modelewskiego z GDDKiA, który omówił zagadnienie Krajowego Punkt Dostępowego jako narzędzia integracji interesariuszy.
Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał Członek Zarządu ITS POLSKA – Piotr Krukowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzania ruchem.
Po części merytorycznej uczestnicy seminarium udali się na zwiedzenia Białegostoku wraz z przewodnikiem.
Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Kawelin.
Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Sterowania Ruchem w Białymstoku. Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich oprowadzili uczestników seminarium po białostockim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.
Prezentacje dostępne są tutaj.

Galeria: