Cała treść

Kredyt na innowacje technologiczne – 400 mln zł do zdobycia

Czterysta milionów złotych to pula środków przeznaczona dla firm w nadchodzącej już III edycji konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne” w Programie Inteligentny Rozwój (POIR).
Instrument pomoże mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wdrożyć innowacje o charakterze technologicznym. Mogą mieć one postać prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych czy prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W efekcie powstaną nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 lutego do 29 marca 2017 r.
Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna umożliwi spłatę kredytu, udzielonego na realizację inwestycji przez banki komercyjne. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.
Ogłoszenie konkursu znajduje się na portalu Fundusze Europejskie.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)