Cała treść

Odszedł prof. Ryszard Krystek

Z ogromnym smutkiem pragniemy Państwu przekazać wiadomość o odejściu od nas Pana Profesora Ryszarda Krystka.
Pan Profesor Krystek przez 50 lat swojej pracy związany był z Politechniką Gdańską.
Piastował kolejno stanowiska Dyrektora Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej na Politechnice Gdańskiej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Drogowej. Był wieloletnim  Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Twórcą Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.
Do jego szczególnych osiągnięć należy praca na rzecz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce mających zredukować liczbę ofiar śmiertelnych w transporcie.
Pan Profesor Krystek piastował także stanowisko Podsekretarza stanu do spraw polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury w rządzie premiera Marka Belki. Tam między innymi tworzył „Politykę Transportową Państwa na lata 2006-2025”, która została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2005.
Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pracę na Politechnice Gdańskiej zakończył w 2011 roku. W ostatnich latach pracy zawodowej był zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Transportu Samochodowego.

Dla naszego środowiska Inteligentnych Systemów Transportowych Pan Profesor Ryszard Krystek był szczególną osobą. Był nie tylko Sygnatariuszem – Członkiem Założycielem Stowarzyszenia ITS Polska ale przede wszystkim mentorem naszego środowiska. Przez wiele lat dzielił się też z nami swoimi naturalnymi zdolnościami organizacyjnymi jako wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej ITS Polska pozostając niemal do końca wyjątkowo aktywnym. Dał się też poznać jako niedościgniony erudyta i krasomówca. Zawsze chętny do wspierania naszych inicjatyw. Zawsze pełen charakterystycznego dla siebie humoru i dystansu do życia.

Pan Profesor Krystek pozostanie też niedoścignionym wzorem osobistego wdzięku, kultury bycia oraz przykładu harmonii pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym.

Żegnamy Cię Drogi Panie Profesorze

 

W imieniu Zarządu ITS Polska

Marek Litwin

 

Cześć Jego Pamięci

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…