Cała treść

Lublin pionierem w dziedzinie elektromobilności

Miasto Lublin 20 lutego podpisze list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który zakłada podjęcie współpracy z Rządem RP na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Lublin jest gotowy do wdrażania programów pilotażowych, wypracowania dobrych praktyk i utworzenia Centrum Elektromobilności.
Lublin, z liczbą mieszkańców ponad 324 tys. jest miastem odpowiedniej wielkości, aby przenieść wypracowane tu rozwiązania na inne, mniejsze i większe miasta. Lublin jest miastem uniwersyteckim, a blisko jedna trzecia mieszkańców to studenci, wśród których warto promować ideę elektromobilności. Bliskość i bardzo dobra współpraca z Ukrainą może być wykorzystana do promocji i rozpowszechnienia rozwiązań lubelskich na Wschód.
– Obecnie Lublin jest gotowy i chętny do wdrażania programów pilotażowych w dziedzinie elektromobilności, wypracowania dobrych praktyk, zbudowania zespołu eksperckiego i utworzenia Centrum Elektromobilności w naszym mieście. Ze względu na ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz potrzebę ograniczenia hałasu w mieście, rozwój komunikacji elektrycznej jest bardzo potrzebny. – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.
Plany rozwoju transportu zbiorowego na lata 2014-2020 przewidują zakup 40 nowych trolejbusów, budowę 3 podstacji zasilających trakcję trolejbusową oraz budowę 10 km nowej trakcji trolejbusowej.
Lublin ma również plany uruchomienia systemu autobusu elektrycznego, obejmującego autobusy elektryczne (32 w ramach projektów podstawowych i około 35 w ramach projektów rezerwowych) oraz stanowiska szybkiego ładowania (7 w ramach projektów podstawowych i 5 w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd minimum 40 km pomiędzy ładowniami – czas ładowania ok. 10 minut na przystanku końcowym (pętli).
Szybko wzrasta liczba pojazdów zasilanych energią elektryczną (w tym z napędem hybrydowym), zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Lublin. W 2014 roku było 19 zarejestrowanych pojazdów elektrycznych, w 2015 – 39 pojazdów, a obecnie jest już ponad 100 zarejestrowanych samochodów osobowych i 1 autobus elektryczny.
Konsekwentne działania Lublina, związane z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu, zostały już docenione w kraju. Miasto było laureatem polskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award w 2016 roku – za zakup i dostawę 70. nowych trolejbusów – najlepsze w Polsce zielone zamówienia publiczne. Za politykę mobilności i komunikację ze społeczeństwem Lublin wygrał w 2015 roku konkurs ECO MIASTO, organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce.

 
(Źródło: Urząd Miasta Lublin)