Cała treść

Więcej pasażerów na kolei – PKP Intercity podsumowała 2016 rok

Ponad 38,5 mln przewiezionych pasażerów, około 1,77 mld zł przychodów ze sprzedanych biletów oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 47 mln zł. W 2016 r. PKP Intercity zanotowało po raz pierwszy od lat dodatni wynik finansowy. 1 lutego 2017 r. PKP Intercity, w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Andrzeja Bittela, podsumowało ubiegły rok.
– Wyniki finansowe i wzrost liczby przewiezionych przez PKP Intercity osób  pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę tej Spółki, bo jest ona dobrze przygotowana. Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, dzięki ciężkiej pracy wszystkich pracowników PKP Intercity, udział Spółki w rynku przewozowym będzie się zwiększał – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
– PKP Intercity w 2016 roku wypracowała zysk na poziomie 47 mln złotych – jest to nie tylko ogromny sukces, ale przede wszystkim motywacja do polepszania oferty i dostępności usług, oferowanych przez Spółkę – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.
Jak dodał wiceminister Andrzej Biitel, przed PKP Intercity stoi zadanie kontynuowania modernizacji taboru kolejowego, zwiększania punktualności pociągów raz rozwijania sieci połączeń.
W 2016 roku z usług PKP Intercity skorzystało 38,5 mln klientów,  o 7,3 mln pasażerów więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 24% procentowy wzrost liczby podróżnych w porównaniu do 2015 roku. Natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 57,5 mln pociągokilometrów, czyli o 25% wyższy niż w 2015  roku.
W ubiegłym roku wzrost liczby pasażerów był  widoczny we wszystkich grupach klientów. Z usług PKP Intercity skorzystało o 51% więcej seniorów, 32% rodzin i 26% studentów. Największy wzrost Spółka odnotowała w segmencie pociągów ekonomicznych – na ich pokładach podróżowało 27% klientów więcej niż w 2015 roku. Wzrost podróżnych był widoczny na niemal wszystkich trasach.
W 2016 roku PKP Intercity osiągnęło najwyższe przychody przewozowe w historii, uzyskując wynik na poziomie 1,77 mld zł, czyli o 24% większe niż w poprzednim roku. Ponadto przewoźnik po raz pierwszy od wielu lat uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 47 mln zł. Ubiegły  rok zakończył stratą w wysokości 56,8 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie 103,8 mln zł.
Aby utrzymać rosnący trend w przewozach i zachować konkurencyjność, PKP Intercity opracowało nową strategię taborową na lata 2016-2020. Przewiduje ona inwestycje na poziomie ok. 2,5 mld zł. Znaczna część pieniędzy zostanie przeznaczona na odnowę parku taborowego. Plan zakłada modernizację 455 wagonów i zakup 55 nowych. Dodatkowo przewoźnik kupi 40 lokomotyw – 30 elektrycznych i 10 spalinowo-elektrycznych, a kolejnych 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 w ramach modernizacji zostanie przystosowana do prędkości 160 km/h.
Zmiany obejmą także zaplecza techniczne. PKP Intercity zaplanowało modernizację 15 stacji postojowych.
W ubiegłym roku PKP Intercity zrealizowało naprawy 373 wagonów oraz 69 lokomotyw, a także zmodernizowało 16 wagonów i 7 lokomotyw. Do połowy 2017 roku rozpisane zostaną przetargi na pozostałe działania.
W 2017 roku, oprócz realizacji nowej strategii taborowej, PKP Intercity planuje skupić się na rozwoju obszaru sprzedaży oraz obsługi klienta. Przewoźnikowi zależy na usprawnieniu zakupu biletów przez Internet. W pierwszej połowie roku planowane jest wdrożenie zakupu biletów z różnymi zniżkami w jednej transakcji. Zakładane jest również poszerzenie oferty biletowej.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)