Cała treść

Informacje o stanie powietrza na wrocławskich przystankach MPK

Korzystający z komunikacji miejskiej we Wrocławiu mogą dowiedzieć się o jakości. Na tablicach elektronicznych, na których wyświetlane są godziny przyjazdów autobusów i tramwajów, można teraz przeczytać informacje o powietrzu. Gdy jego stan będzie odbiegał od normy wyświetlane będą 3 indeksy: dostateczny, zły i bardzo zły. Alerty są opracowywane na podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

(Źródło:  Urząd Miejski Wrocławia)