Cała treść

Inicjatywy drogowe tematem rozmów MIB z eurodeputowanymi

W dniach 14-15 lutego 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit przebywają w Strasburgu. Podczas wizyty odbędą liczne rozmowy z eurodeputowanymi ws. zasad wykonywania międzynarodowego transportu drogowego i delegowania pracowników.
W trakcie spotkania z Klubem Polskim głównym tematem rozmów były tzw. inicjatywy drogowe, czyli działania protekcjonistyczne niektórych europejskich państw, mające niekorzystny wpływ na pozycję m.in. polskich firm transportowych na unijnym rynku. Delegacja MIB przekazała posłom raport ekspercki dotyczący wpływu tych regulacji na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy UE (The Impact of Regulation of the Road Transport Sector on Entrepreneurship and Economic Growth in the European Union).
– Dążymy do zapewnienia swobód zagwarantowanych unijnymi traktatami: swobody przepływu osób, towarów i usług. Pracujemy nad tym, żeby wprowadzenie nowych mechanizmów dla transportu drogowego nie doprowadziło do zaburzenia funkcjonowania rynku. Współpracujemy w tej sprawie z państwami o podobnym do naszego stanowisku, ekspertami  oraz ze środowiskiem polskich przewoźników. Zaangażowanie europarlamentarzystów w te działania będzie dla nas dużym wsparciem – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Minister Adamczyk podsumował też dotychczasową współpracę oraz przedstawił plany działań MIB na 2017 rok, w tym budowę międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia.
Podczas  wizyty w Parlamencie Europejskim Andrzej Adamczyk spotka się z Karimą Deli, przewodniczącą Komitetu ds. Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego oraz koordynatorami największych partii politycznych w ramach Komitetu (Robertsem Zile z Europejskich Konserwatystów i Refromatorów (ECR), Wimem van de Campem z Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz Ismailem Ertugiem z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D). Rozmowy z posłami – członkami Komisji TRAN będą się również koncentrowały wokół tzw. inicjatyw drogowych.
Minister Adamczyk porozmawia też z Marian-Jeanem Marinescu, posłem-sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Spotka się także z Elisabeth Morin-Chartier, współsprawozdawcą dyrektywy bazowej ds. pracowników delegowanych.

 

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)