Cała treść

Spotkanie w ramach projektu budowy Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

3 marca, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odbędzie się spotkanie projektowe poświęcone realizacji Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu.
Uczestnicy spotkania zapoznają się z wstępnymi propozycjami w zakresie wykorzystania aplikacji służącej do wprowadzania i wizualizowania utrudnień oraz w zakresie interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego automatyczną wymianę informacji o utrudnieniach pomiędzy KPD a innymi systemami.

Program warsztatów:

  • Podstawowe informacje o projekcie (GDDKiA)
  • Wnioski o dostęp do KPD (GDDKiA)
  • Platforma testowa – wymagania funkcjonalne i aspekty techniczne (Qumak S.A.)
  • Interfejs komunikacyjny DATEX II oraz metody udostępniania danych (Qumak S.A.)

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

 
(Źródło: GDDKiA)