Cała treść

Kolejny etap wyboru wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat

Do GDDKiA wpłynęło 9 wniosków, od łącznie 23 firm w ramach 9 konsorcjów, o uczestnictwo w postępowaniu na wybór wykonawcy nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO). Wśród potencjalnych wykonawców znalazły się firmy zarówno pochodzące z innych krajów jak i z Polski, posiadające doświadczenie w świadczeniu tego typu usług oraz budowie systemów poboru opłat w Polsce lub w innych krajach, takich jak chociażby Stany Zjednoczone, Belgia, Francja, Węgry, Słowacja, Austria itd. Przez najbliższe ok. 6 tygodni GDDKiA będzie weryfikować złożone wnioski pod kątem formalnym. Co ważne, postępowanie jest realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego, a więc w modelu II-etapowym.
Po weryfikacji wniosków, w zakresie spełniania warunków opisanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, wykonawcy zostaną dopuszczeni do rozmów w dialogu. Po zakończeniu tego etapu, podczas którego przedstawiciele GDDKiA z każdym z uczestników z osobna będą negocjować warunki realizacji zamówienia mające się znaleźć w umowie, zostanie wykonawcom przekazana finalna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Najważniejszym etapem przedmiotowego postępowania jest zastosowana przez Zamawiającego formuła dialogu z wykonawcami, którzy w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania Zamawiającego w zakresie KSPO, będą mogli przedstawić swoje rozwiązania i propozycje dla GDDKiA w przedmiotowym zakresie. Celem dialogu konkurencyjnego, będzie wypracowanie optymalnych i najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań dla przyszłego KSPO, które będą wykorzystane przez Zamawiającego do finalnego określenia kształtu i sposobu funkcjonowania systemu. Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat, tj. od 3 listopada 2018 r. do 2 listopada 2024 r.

 
(Źródło: GDDKiA)