Cała treść

Dworzec metropolitalny w Lublinie

Lublin zlecił opracowanie kompleksowej dokumentacji dla dworca metropolitarnego w rejonie obecnego dworca PKP przy ul. Dworcowej. Nowy, inteligentny i wielofunkcyjny obiekt stworzy podróżnym, którzy korzystają z różnych środków transportu, możliwość wygodnych przesiadek w jednym miejscu. Dworzec ma spełniać warunki bezkolizyjnego przemieszczania się wszystkich użytkowników ruchu.
– W perspektywie najbliższych lat, wraz ze zrewitalizowanym Parkiem Ludowym i nowoczesnymi obiektami sportowymi, przestrzeń publiczna tej części miasta zmieni się nie do poznania. Prace projektowe dla tak skomplikowanego i wielobranżowego obiektu potrwają około dwóch lat. Budowa nowego dworca mogłaby rozpocząć się w 2019 roku, po podpisaniu umów na dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. – zapowiada Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) pozwoli na skuteczne skomunikowanie regionu ze stolicą województwa i stworzy dogodne miejsce przesiadek dla dalszej podróży, skupiając w jednym miejscu różne środki transportu. Jego zadaniem będzie zintegrowanie komunikacji linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich, miejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju taxi, parkingów samochodów osobowych i rowerów.
Przewidywana powierzchnia całkowita nowego dworca sięgnie blisko 2 tys. m2. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Lublin projekt nowego budynku powinien spełniać parametry pozwalające na osiąganie jak najlepszych efektów energetycznych.
Budynek musi zostać zaprojektowany jako inteligentny z wyposażeniem funkcjonalnym, wyposażony m.in. w instalacje elektryczne, teletechniczne, monitoringu, teleinformatyczne czy instalacje Hot Spot. Miasto oczekuje od projektanta zaplanowania na całym obiekcie systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,  instalacji specjalnych i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS), w tym: wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, zarządzanie ruchem, mobilnością i pełną obsługą pasażerską.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)