Cała treść

PARP sfinansuje kolejne projekty komunikacyjne w Polsce Wschodniej

Dzięki ponad 650 mln zł z Programu Polska Wschodnia Olsztyn otrzyma kolejną linię tramwajową, Białystok rozwinie sieć szybkich autobusów, a mieszkańcy gmin otaczających Kielce, Białystok i Rzeszów łatwiej dotrą do stolic województw. 28 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Marcin Szyguła, z-ca prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał z beneficjentami kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji w Polsce Wschodniej.
– Projekty, z powodu których się tu spotykamy, to kolejny krok w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą Rada Ministrów przyjęła w tym miesiącu. Spójna sieć transportowa jest istotnym czynnikiem dla konkurencyjności gospodarki. Istotne są także kwestie klimatyczne i środowiskowe, dlatego stawiamy na zrównoważony transport miejski, podnoszący komfort życia w miastach – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. -Cieszę się, że uruchomiliśmy dziś kolejną pulę inwestycji w Polsce Wschodniej – dodał.
Łącznie z podpisanymi wczoraj umowami, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 4 inwestycje dotyczące ekomobliności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł.
– Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski Wschodniej a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi skomunikowanie z innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie się w ramach aglomeracji stołecznych PW będzie łatwiejsze i bardziej dopasowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ekologiczny tabor powinien pozytywnie wpłynąć także i na klimat w mieście. – podkreślił wiceminister Hamryszczak.
Podkieleckie Chmielnik i Chęciny otrzymają obwodnice, a Rzeszów – nowe połączenie wyprowadzające ruch z centrum. W Białymstoku sprawniej przejedziemy przez centrum i wschodnią część miasta, a Olsztyn zyska nową linię tramwajową. Realizowane projekty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej.
Już dziś samorządy stają przed możliwością pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia. Uruchomiono właśnie trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia.

 
(Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)