Cała treść

Śląski publiczny transport zbiorowy ze wsparciem POIiŚ

21 lutego 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a partnerami projektu są Miasto Tychy i Gmina Bieruń.
W ramach inwestycji realizowanej przez KZK GOP o wartości blisko 43,37 mln zł przewidziana jest dostawa i montaż wyposażenia na przystankach – 462 tablic (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń). Projekt obejmuje także dostawę 170 pojazdów MZK Tychy, które zostaną wyposażone m.in. w komputery pokładowe z termiczną drukarką fiskalną i czytnikiem kart ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych), z modułem komunikacyjnym GPRS/EDGE i GPS oraz radiomodemem Wi-Fi krótkiego zasięgu, a także w mobilne urządzenia serwisowe typu tablet. W ramach przedsięwzięcia ma być przeprowadzona integracja na poziomie przekazywania informacji z istniejącymi systemami: Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Śląską Kartą Usług Publicznych w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego. Projekt przewiduje także przygotowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz mobilnych urządzeń serwisowych oraz szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 26,44 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

 
(Źródło: CUPT)