Cała treść

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję na temat zrównoważonej mobilności miejskiej

8-9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję pn. „Zrównoważona mobilność miejska – szanse i wyzwania dla miast”. Gospodarzem wydarzenia będzie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Partnerem Merytorycznym zostało ITS POLSKA, a patronem medialnym www.Przeglad-ITS.pl.
Ministerstwo Rozwoju nie tylko silnie wspiera, ale i promuje zrównoważoną mobilność miejską. Odgrywa ona znaczącą rolę w rozwoju miast – wpływa na wzrost ich konkurencyjności, jakość życia mieszkańców oraz kondycję ekologiczną ośrodków miejskich.
Konferencja będzie doskonałą okazją do rozwoju publicznej debaty na temat doświadczeń, trendów i możliwości rozwoju ekomobilności. Do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów, przedstawicieli nauki i biznesu z branży transportowej oraz reprezentantów samorządów i organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej, przyszłości autobusów z napędem alternatywnym oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.
Rozmowom na temat zrównoważonej mobilności będzie towarzyszyć wystawa najnowszych rozwiązań w zakresie systemów transportowych, taboru, rozwiązań informatycznych, a także dobrych praktyk polskich miast z zakresu zrównoważonej mobilności.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja on-line na konferencję rozpocznie się w maju. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)