Cała treść

Ruszyły prace grupy roboczej dotyczącej realizacji Via Carpatia

3 marca 2017 r., w pierwszą rocznicę podpisania „Deklaracji Łańcut II” intensyfikującej współpracę w ramach projektu Via Carpatia, odbyło się inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej do spraw realizacji szlaku. Spotkanie otworzyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw ds. transportu Polski, Bułgarii, Węgier, Litwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Turcji oraz Czech (jako obserwator). Przedstawili oni stan realizacji odcinków Via Carpatia, przebiegających przez poszczególne państwa. Omówili także plan przyszłych działań w zakresie budowy trasy, obejmujący m.in. promocję inicjatywy na forum międzynarodowy, a także możliwości dalszego rozwoju projektu.
Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, a w przyszłości także Turcji i Ukrainy. Realizacja szlaku jest jednym z priorytetów polskiego rządu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)