Cała treść

VIII edycja konkursu Lider ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, ósmej edycji konkursu LIDER ITS 2017. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 17 marca 2017 r.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz ósmy statuetka LIDER ITS 2017 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2017 nastąpi podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.