Cała treść

Cykliczne spotkania w ramach projektu KPD

GDDKiA rozpoczęła cykl spotkań z beneficjentami projektu budowy Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD).
Realizacja wizji polegającej na docelowym dostarczaniu informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym każdemu użytkownikowi we właściwym czasie wymaga zaangażowania wszystkich potencjalnych beneficjentów projektu KPD. Dlatego, spotkanie poświęcone realizacji tego projektu, które odbyło się 3 marca 2017 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie, miało na celu poznanie opinii zarządców dróg i dostawców informacji o podróży o pierwszych rezultatach projektu, w tym m.in. sposobu wymiany danych za pomocą interfejsu komunikacyjnego oraz realizacji aplikacji pozwalającej na wprowadzanie utrudnień z wykorzystaniem podkładu mapowego. Na spotkaniu omówiono także kwestie przekazywania bieżących informacji o zmianach w sieci drogowej poszczególnych zarządców dróg, co ma zapewnić aktualność państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest szeroko wykorzystywany przez jednostki administracji publicznej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, miejskich, koncesjonariusze autostrad płatnych, a także przedstawiciele firm świadczących usługi dostarczania informacji dla kierowców oraz wykonawca projektu KPD.  W spotkaniu aktywnie udział brali także pracownicy firm z sektora inżynierii ruchu drogowego, jak również przedstawiciele administracji rządowej – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz samorządowej – Związek Powiatów Polskich.
Kolejne spotkania organizowane będą w miarę postępów prac nad KPD, którego Wykonawcą jest konsorcjum firm Qumak S.A. oraz Matic Sp. z o. o.

 
(Źródło: GDDKiA)