Cała treść

Elektryczny samochód przyszłości – konkurs ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland SA ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie koncepcji elektrycznego auta przyszłości.
Konkurs wyłoni pięciu laureatów projektu karoserii polskiego e-samochodu. Zwycięskie koncepcje będą stanowić podstawę do produkcji prototypów. Zamierzenia organizatorów zakładają stworzenie pojazdu przeznaczonego dla nowoczesnego, świadomego ekologicznie konsumenta. Będzie to auto miejskie, wpisujące się w trendy motoryzacyjnego rozwoju. Projekty powinny z jednej strony wskazywać na silne związki z naszym krajem, jednocześnie uwzględniając najnowsze trendy stylizacyjno-konstrukcyjne oraz wpisywać się w ogólną koncepcję zintegrowanej komunikacji miejskiej.
Organizatorem konkursu jest spółka ElectroMobility Poland SA z siedzibą w Warszawie. Patronat nad konkursem sprawują: Ministerstwo Energii, Enea SA, Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA i Tauron Polska Energia SA.
Jednym z jurorów konkursu jest prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

***

Elektromobilność to jeden z istotnych obszarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miejskie auto przyszłości, oceniane w ramach konkursu ElectroMobility Poland, powinno spełniać określone wymagania prawne.

 
(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)