Cała treść

RUMOBIL – na bieżąco z Kolejami Mazowieckimi

Już wkrótce na linii kolejowej Kutno-Płock oraz Nasielsk-Sierpc ruszy pilotażowy projekt RUMOBIL. Podróżni, wykorzystując specjalną aplikację, będą mogli na bieżąco śledzić informacje o interesujących ich połączeniach.
Inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez samorząd województwa dofinansowaniu w ramach projektu CE55 „RUMOBIL” – „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi).
Projekt zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 13 partnerów z 7 krajów Europy centralnej. Całkowity budżet zadania wynosi prawie 2,7 mln euro. Zakończenie projektu planowane jest w maju 2019 r. Partnerem wiodącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt.
W najbliższym czasie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeprowadzi pilotażowy projekt polegający na wyposażeniu autobusów szynowych Kolei Mazowieckich w odbiorniki GPS. Wszystko po to, aby możliwe było pozyskiwanie dokładnych informacji o lokalizacji pociągów KM. Zebrane dane, po przetworzeniu, będą udostępnione podróżnym drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji, którą każdy pasażer będzie mógł zainstalować na swoim telefonie, smartfonie czy tablecie. Wszyscy pasażerowie będą mogli śledzić pozycję pociągu, który ich interesuje.

 

(Urząd Miasta Płock)