Cała treść

Rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej

Trwa drugi konkurs na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy kolejnych parkingów P+R w metropolii warszawskiej. Samorządy mogą dostać 6 mln euro.
To już drugi konkurs na rozbudowę systemu parkingów przesiadkowych – w pierwszym dofinansowanie w wysokości 60 mln zł dostanie 13 projektów (w sumie 27 parkingów) na łącznie ponad 2,6 tys. miejsc parkingowych dla samochodów i ponad 1,1 tys. dla rowerów. Teraz do uzyskania jest 6 mln euro (czyli ponad 24 mln zł) – dofinansowanie może pokryć do 80 proc. inwestycji, pozostała część to tzw. wkład własny gminy. W konkursie punktowane będą m.in. liczba miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, liczba możliwych połączeń z różnymi środkami transportu publicznego, powiązanie z układem dróg rowerowych. Samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać wnioski do 1 czerwca 2017 r. Warszawa planuje zgłosić dwa parkingi – przy stacji kolejowej Warszawa Żerań (ok. 281 miejsc) oraz w pobliżu urzędu dzielnicy Rembertów (ok. 140 miejsc). O tym, gdzie będą nowe parkingi P+R dowiemy się na przełomie września i października, po rozstrzygnięciu konkursu.
Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący mający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Parkingi „P+R” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane – z wykorzystaniem koncepcji graficznej nawiązującej do parkingów administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

 
(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)