Cała treść

Polska podpisała list intencyjny w sprawie automatycznych samochodów

23 marca 2017 r. w Rzymie 29 państw członkowskich UE podpisało list intencyjny w sprawie automatycznych samochodów (Letter of Intent on the testing and large scale demonstrations of Connected and Automated Driving (CAD)). Ze strony Polski podpis pod dokumentem złożył Krzysztof Szubert, sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego.
Podpisany list jest kolejnym krokiem na drodze wdrażania nowoczesnych technologii wspomagających transport drogowy. Celem jest budowanie europejskich rozwiązań, które zapewnią wzajemną współpracę zautomatyzowanych systemów przemieszczania się i transportu w całej Unii Europejskiej. Podpisany list ma zdynamizować prace poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie i m.in. przyczyniać się do rozwoju technologii automatycznych pojazdów.
Dokument podpisany został w ramach wydarzenia Digital Day, zorganizowanego przy okazji odbywających się w Rzymie obchodów 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich ustanawiających Wspólnotę Europejską.
Ministerstwo Cyfryzacji włącza się aktywnie w prace na rzecz urzeczywistnienia wizji jednolitego rynku cyfrowego. Jednym z elementów tego procesu jest stwarzanie szans na rozwój innowacyjnych form transportu przyszłości i koordynacja wysiłków krajowych w tym zakresie. Taka koordynacja wzajemnych działań jest także potrzebna na poziomie europejskim i może być nowym motorem dla dalszej integracji w obszarze transportowym.

 
(Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)