Cała treść

Przedłużony termin zgłaszania udziału w VIII edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VIII edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa dnia 28 marca 2017 r.
Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz ósmy statuetka LIDER ITS 2017 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku.
Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2017 nastąpi podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.