Cała treść

Powstaną kolejne odcinki trasy S61 Via Baltica!

Dwa odcinki S61 stanowiące obwodnicę Łomży zostały wczoraj (28.03) skierowane do przetargu. Wiceminister Jerzy Szmit  podpisał  dokumenty, a  ogłoszenie przetargu trafiło do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. To kolejne odcinki  międzynarodowej  Via Baltici (łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą)  objęte postępowaniem przetargowym.
W ubiegłym miesiącu GDDKiA ogłosiła przetargi  na wykonanie 34,5 km  drogi ekspresowej S61 od węzła „Kolno” do  obwodnicy Stawisk i od obwodnicy Stawisk do Szczuczyna. Na finiszu są już przetargi  na drugą nitkę obwodnicy Szczuczyna (6,5 km)  i odcinek Suwałki – Budzisko (24,2 km).
Tym samym na Podlasiu wyłaniani są wykonawcy blisko 65 km drogi ekspresowej S61. A to nie koniec, bo szykowane są jeszcze dwa przetargi na odcinki Ostrów Mazowiecka – „Śniadowo” i „Śniadowo” – „Łomża Południe”, które ostatecznie domkną podlaską i mazowiecką część S61.
GDDKiA jako inwestor  wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Jednocześnie  zamawiający  ustalił  minimalny termin realizacji, który  wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 
(Źródło: GDDKiA)