Cała treść

Polska architektem Deklaracji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

29 marca 2017 r. w Valletcie (Malta) odbyło się spotkaniu ministrów właściwych ds. transportu państw członkowskich UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska była reprezentowana podczas spotkania przez wiceminister infrastruktury i budownictwa Justynę Skrzydło.
– Priorytetem polskiego rządu w realizacji polityki transportowej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Konsekwentnie dążymy do redukcji liczby wypadków drogowych – podkreśliła wiceminister.
Justyna Skrzydło zadeklarowała, że Polska podejmuje wyzwanie jakim jest zdynamizowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich obszarach.
Wspomniała ponadto, że 24 marca 2017 r. Sejm przyjął przepisy zaostrzające kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużające okres przedawnienia karalności wykroczeń.
– Wiemy, że na poziom bezpieczeństwa wpływa też stan infrastruktury drogowej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wybudować ruszt komunikacyjny kraju – dodała.
Uczestniczący w konferencji ministrowie przyjęli Deklarację, w której  zobowiązali się do zintensyfikowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. bliższą współpracę państw członkowskich. Zadeklarowali także podjęcie prac nad uwzględnieniem rowerzystów i pieszych w planach mobilności.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)