Cała treść

Wzmocnienie współpracy na rzecz Green Velo

Samorządy Województw Polski Wschodniej i Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) podpisały 3 kwietnia w Warszawie umowę o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Green Velo jest jednym z kluczowych projektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jest to rezultat działań o charakterze ponadregionalnym, podejmowanych wspólnie przez 5 województw Polski Wschodniej w zakresie tworzenia infrastruktury i promocji produktu turystycznego.
– Kontynuacja współpracy partnerów regionalnych jest kwestią kluczową jeśli chodzi o dalszy rozwój szlaku Green Velo. Realizacja komponentu promocyjnego – komplementarnego do części inwestycyjnej – pozwoliła stworzyć solidną podstawę współpracy, w którą włączone są także samorządy lokalne i Regionalne Organizacje Turystyczne. Liczę na to, że wkrótce szlak zostanie wzbogacony o kolejne trasy – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
Umowa została zawarta na rok z możliwością aneksowania na kolejne lata. Funkcję lidera umowy powierzono Województwu Lubelskiemu. Do jego zadań będzie należało inicjowanie i koordynowanie współpracy.
ROTy w ramach ww. umowy pełnią funkcję partnera merytorycznego, który może zostać zaangażowany do współpracy z Urzędem Marszałkowskim lub samodzielnej realizacji powierzonych województwu zadań.
– Mam nadzieję, że dzisiejsza umowa będzie kontynuowana w następnych latach. Liczę na Państwa owocną, zgodną i skuteczną współpracę oraz zachęcam do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)