Cała treść

Konkurs RegioStars Award 2017 otwarty

Menedżerowie publicznych i prywatnych projektów finansowanych ze środków UE mogą ubiegać się o nagrodę o konkursie na najlepsze praktyki w zakresie rozwoju regionalnego.
Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na najbardziej innowacyjne i oryginalne inicjatywy służące rozwojowi regionów i stanowiące inspirację dla innych potencjalnych beneficjentów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 kwietnia 2017 r.
Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Inteligentna specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP;
  • Unia Energii – działania na rzecz klimatu;
  • Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo;
  • Edukacja i szkolenia;
  • CityStars: miasta w czasach cyfrowej przemiany.

Zgłoszenia mogą nadsyłać menedżerowie prywatnych i publicznych projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w latach 2007-2013 lub 2014-2020.
Wszyscy finaliści konkursu otrzymają zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród organizowaną 10 października 2017 r., gdzie odbiorą certyfikaty i medale. Ich historie zostaną opisane w broszurze Komisji Europejskiej, trafią też do internetowej bazy danych na temat najlepszych praktyk na stronie InfoRegio.
W każdej z kategorii zostanie też przyznana jedna nagroda główna – RegioStars – którą wraz z przewodniczącym jury wręczy europejska komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu. O każdym ze zwycięskich projektów nakręcony zostanie krótki film – organizatorzy zaprezentują go podczas ceremonii, a następnie opublikują w internecie w ramach kampanii promocyjnej.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)