Cała treść

“SMART CITY – założenia i perspektywy” – relacja z kongresu

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu: “SMART CITY – założenia i perspektywy”.
Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był interesujący. Eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Konferencję uroczyście otworzyli: Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta Opalenica, Jacek Koziński – Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut.
Następnie przyszedł czas na debatę otwierającą na temat możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego, podczas której moderator, Pan Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Anke Konrad – Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza Miasta, Urząd Miasta Opalenica, Jacek Koziński – Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie.
Po pierwszej debacie przyszedł czas na sesję plenarną, podczas której Partnerzy Kongresu mieli możliwość przedstawienia swojej wizji SMART CITY. Podczas sesji plenarnej wystąpili:

 • “Alternatywne rozwiązania dla miast – transport niskoemisyjny”
  Małgorzata Durda –
  Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o
 • “Zintegrowane zarządzanie Smart City”
  Michał Kolasiński
  – Director of Professional Services, Sonalake Sp z o.o.
 • “Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 – Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności”
  Adam Kruczek
  – ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
 • “Optymalizacja zarządzania energią i jednoczesna poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków”

    Grzegorz Nowaczewski – Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant

 • “Energooszczędny System Oświetlenia Miejskiego Zarządzany Inteligentym Monitoringiem”
  Piotr Ostanek
  – Biznes partner & CEO w lesss, grupa Spectra Lighting
 • “Francuskie spojrzenie na smart city”
  Adam Kapella
  – Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju, Ambasada Francji w Polsce

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy odwiedzali stoiska firm… przyszła pora na kolejny panel, którego tematyka skupiona była na nowych technologiach jako istotnym elemencie dynamicznego rozwoju miast. W dyskusji wzięli udział moderator – Pan Andrzej Dyżewski – Analityk Rynku IT, Właściciel DiS oraz Krzysztof Komorowski – Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego, Grzegorz Nowaczewski – Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant, Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza, Matthias Rehm – Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada  Republiki Federalnej Niemiec, Mariusz Sudoł – Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii.
Jeszcze przed drugą przerwą kawową odbyła się kolejna dyskusja na temat Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich. Moderator sesji, Pan Andrzej Kaźmierski – Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii oraz paneliści: Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. – Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, dr inż. Szymon Firląg – Starszy Doradca, Buildings Performance Institute Europe, Adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska odpowiedzieli na nurtującące pytania uczestników oraz opowiedzieli o wielu przypadkach wykorzystania energii w Polsce oraz za granicą.
Ostatnia sesja należała ponownie do Pana Dariusza Szweda – Doradcy Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Jako moderator panelu dyskusyjnego Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane  m.in. z automatyzacją transportu oraz innowacyjną infrastrukturą miejską.  W debacie wzięli udział: Emilia Piotrowska – Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy, Piotr Januszewicz – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Mateusz Kędzierski – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii, Jacek Koziński – Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Lublina ds. Polityki Rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej, Urząd Miasta Lublin. Na zakończenie Kongresu wśród uczestników zostały rozlosowane książki ufundowane przez wydawnictwo PWN.
Patroni Medialni: Przegląd- ITS, Studio3Piętro, Warsaw Smart City, Energia i My, ITwiz, TTG Polska, ECOSQUAD, Warszawska Izba Gospodarcza, Serwis Administracyjno Samorządowy, Ecokarta, Energetyka, Smart-Grids.pl, GRAMWZIELONE.PL Sp. z o.o., Polska Izba Hotelarstwa, Świat Elit, e-biurowce.pl, Inteligentne miasta i regiony, Media2 – Nowoczesne technologie, Inwestycje.pl, U24.pl, Finance Gold, Infor.pl, Monitor Urzędowy, Forum PPP, MarketingMiejsca.com.pl, Przestrzeń Miejska, Qbusiness.pl, Oszczędny budynek, ESCO W POLSCE, EKKOM Sp. z o.o. – edroga.pl, Stowarzyszenie Polskich Mediów.
Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszają do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się 30 maja w Gdańsku.

(Źródło: SuccessPoint Sp. z o.o.)