Cała treść

O rozwoju kolei razem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie Prezesa UTK – Ignacego Góry z p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysławem Gorgolem. W trakcie spotkania omówiono szanse wykorzystania środków unijnych do rozwoju kolei w Polsce oraz istotne problemy związane z działalnością obu instytucji w zakresie transportu kolejowego.
Prezes UTK i dyrektor CUPT rozmawiali o możliwości wykorzystania dofinansowania z Unii Europejskiej przez przedsiębiorców kolejowych tak by branża kolejowa mogła się rozwijać i stawała się jeszcze bezpieczniejsza. Tematem były też projekty urzędu, które mogłyby być dofinansowane ze środków unijnych. UTK zaoferował pomoc w dotarciu do potencjalnych beneficjentów programów europejskich. Między innymi powstała ankieta, a informacja o niej dotarła do słuchaczy Akademii UTK. Tematem była również dalsza współpraca, która pozwoli propagować wiedzę o dostępnych środkach unijnych.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych powołano w celu racjonalnego i efektywnego rozdzielenia środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych w Polsce. W obecnej perspektywie budżetowej Centrum bada możliwość zastosowania instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej V POIiŚ 2014-2020 „Rozwój transportu kolejowego”.
Współpraca pomiędzy UTK oraz CUPT jest rezultatem wspólnych priorytetów, których realizacja może przyczynić się do renesansu kolei w naszym kraju.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)