Cała treść

Ukazał się piąty raport roczny IRG-Rail

Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail opublikowała raport roczny z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 24 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2015 i lata wcześniejsze.
W najnowszym raporcie IRG-Rail położyło szczególny nacisk na zasady dostępu do pasażerskich i towarowych rynków kolejowych oraz na ocenę poziomu otwarcia poszczególnych rynków. W raporcie można znaleźć m.in.:

  • mapy pokazujące ekspansję przewoźników na rynkach zagranicznych, z rozróżnieniem na nowych przewoźników oraz wywodzących się z historycznych monopolistycznych przedsiębiorstw (ang. incumbents),
  • wykresy pokazujące udziały powyższych typów przewoźników,
  • dane dotyczące wykorzystania i opłat za dostęp do infrastruktury,
  • dane dotyczące zmian na poszczególnych rynkach wraz z wyjaśnieniem przyczyn tych zmian.

Aneks do raportu zawiera m.in definicje, na podstawie których regulatorzy zbierali dane, a także omówienie najważniejszych decyzji regulacyjnych oraz trendów rynkowych w 2015 r.
Dodatkowo IRG-Rail opublikował listę prawie 700 europejskich przewoźników wraz z informacją o ich strukturze właścicielskiej. W tworzeniu raportu po raz kolejny aktywnie uczestniczył Urząd Transportu Kolejowego.
Raport w języku angielskim wraz z załącznikami znajduje się na stronie UTK oraz na stronie IRG-Rail.
Monitorowanie rynku kolejowego jest istotnym instrumentem zwiększającym jego przejrzystość, wytyczającym kierunki działań dla regulatorów i zachęcającym uczestników rynku do poprawy oferowanych usług. IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 29 europejskich państw. Od 2013 r. IRG-Rail publikuje raporty roczne dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego, przygotowywane przez grupę roboczą ds. monitorowania rynku.

 
(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)