Cała treść

Ministerstwo Energii rozwija współpracę międzynarodową w zakresie elektromobilności

12 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał z Chinam Memorandum o współpracy w dziedzinie elektromobilności.
– Chcemy aktywnie uczestniczyć w globalnej „rewolucji” związanej z rozwojem elektromobilności. Jestem przekonany, że współpraca między Polską i Chinami przyniesie obopólne korzyści – powiedział podczas spotkania minister energii Krzysztof Tchórzewski.
– Podpisane dzisiaj Memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy naszymi krajami w tym obszarze. Dostrzegamy ogromny potencjał współpracy z firmami chińskimi zarówno z sektora motoryzacyjnego, jak i firmami produkującymi baterie, magazyny energii oraz z całym sektorem ICT obsługującym sektor motoryzacyjny – podkreślił.
Zdaniem ministra Tchórzewskiego polskie firmy już dzisiaj odnoszą sukcesy na polu elektromobilności. – Przykładem są polscy producenci autobusów, którym udało się stworzyć produkty z powodzeniem konkurujące na światowych rynkach – dodał.
Memorandum w imieniu Ministerstwa Energii podpisał minister energii Krzysztof Tchórzewski, w imieniu Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin Miao Wei. Podpisane porozumienie stwarza podstawy do współpracy w obszarze elektromobilności m.in. wymiany informacji oraz doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych, tworzenia platform współpracy pomiędzy firmami i instytutami badawczymi, ulepszania współpracy technologicznej obejmującej badania i rozwój.

 
(Źródło: Ministerstwo Energii)